Erotomanie

Erotomanie is een ander woord voor het syndroom van De Clérambault. Deze aandoening begint vaak met eenzijdige liefde. Iemand raakt zo extreem verliefd op een ander dat ze zich beginnen te verbeelden dat de ander dezelfde gevoelens deelt. Het kan zelfs zo extreem worden dat de persoon in kwestie begint met stalken, brieven schrijven en telefoneren.
Aan het begin van deze aandoening zal de patiënt zich vasthouden aan het idee dat er sprake is van wederzijdse liefde. Pas na een langere periode zullen ze doorkrijgen dat er geen sprake kan zijn van een liefdevolle relatie. Dit zorgt niet alleen voor heel veel teleurstelling bij de patiënt, maar ook voor extreme woede. Deze woede kan resulteren in het pijn doen aan het eigen lichaam door automutilatie, maar ook tot wraak jegens de ‘geliefde’. Dit kan tot extreme situaties leiden.

Wie hebben er kans op erotomanie?

Erotomanie komt vooral voor bij mensen met depressieve achtergronden. Ook hebben zij vaak een extreem laag zelfbeeld. Vaak wordt er beredeneert dat deze mensen zo’n ‘relatie’ nodig hebben om hun eigen onzekerheid af te zwakken.

Genezen van erotomanie?

Er bestaan verschillende therapieën die zich richten op waanstoornissen en zich ook specialiseren in erotomanie. De kans op genezing is zeer groot als de patiënt zijn/haar problemen wilt inzien en zich vrijwillig inschrijft.