Jaloersheidwaanzin

Jaloersheidwaanzin is een veelvoorkomende waanstoornis. Bij deze stoornis zal iemand een heel beeld creëren van de bezigheden van zijn/haar partner. Hierbij speelt overspel meestal een cruciale rol, maar het kan ook gaan om het wantrouwen van andere aspecten binnen de relatie. Een partner die leidt aan jaloersheidwaanzin zal erg controlerend zijn, ondanks dat er geen gegronde redenen zijn dat er overspel plaatsvindt.
Ook zal er soms agressie in het spel zijn als de vermoedens te sterk worden voor de patiënt. Het is ontzettend moeilijk om de diagnose van jaloersheidwaanzin te doen. Dit omdat het criterium van ‘ongegrond’ natuurlijk enorm is.

Wie hebben er kans op het krijgen van jaloersheidwaanzin?

Mensen met jaloersheidwaanzin zijn vaak extreem gekwetst in het verleden. Ze hebben of te maken gehad met eerdere relaties die door overspel verbroken zijn of ze hebben het bij hun eigen thuissituatie gezien (denk aan scheiding).Ook hebben deze personen vaak een laag zelfbeeld en zijn heel onzeker over zichzelf. Deze onzekerheid laten ze nog sterker blijken door de angst dat zijn/haar partner vreemd gaat.

Hoe om te gaan met jaloersheidwaanzin?

Het is ontzettend moeilijk om (vooral als partner) om te gaan met jaloersheidwaanzin. Als de desbetreffende persoon ervoor openstaat kan therapie een oplossing zijn. Ook is het belangrijk om zoveel mogelijk te praten met de patiënt. Laat hem/haar vermoedens uitspreken en probeer deze realistisch te benaderen.