Paranoïde waan

Veel mensen kennen de paranoïde waan als achtervolgingswaanzin. Waarschijnlijk omdat dit fenomeen vaak wordt beschreven en behandeld in de media. Toch komt het niet extreem vaak voor. Een paranoïde waan betekent met andere woorden het hebben van overmatige achterdocht.
Deze mensen hebben voortdurend het gevoel dat ze in de gaten worden gehouden of dat ze bedreigd worden, zonder dat er daadwerkelijk ook iets gebeurt. Er zijn ook mensen die het gevoel hebben dat mensen ze iets kwaad willen doen. Zo houden ze bijvoorbeeld alle deuren en ramen gesloten, omdat ze bang zijn dat er anders giftige gassen naar binnen worden gegooid. De meeste mensen met deze aandoening hebben niet door dat het helemaal verkeerd met ze gaat. De omgeving kan vaak totaal niet tot ze doordringen. Dit kan zorgen voor enorm veel spanningen, die uiteindelijk weer effect hebben op de paranoïde waan.

Wie hebben er kans op het krijgen van een paranoïde waan?

Mensen met een paranoïde waan hebben soms een traumatische ervaring gehad. Dit waren vaak situaties waar ze zelf geen enkele invloed op konden uitoefenen. Deze machteloosheid reflecteren ze nu op de realiteit. Als ze altijd op hun hoede zijn, kunnen ze ook geen pijn meer ervaren.

Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Er zijn ook mensen die veel psychische problemen hebben en een paranoïde waan ontwikkelen. Ook bepaalde medicijnen en ziektes kunnen een groot effect hebben op een paranoïde waan.